Onze missie is om mannen te inspireren en te motiveren om gepassioneerde volgers van Jezus Christus te worden om “invloed” uit te oefenen op de samenleving om hen heen. Vanuit dit netwerk worden activiteiten georganiseerd, zoals mannendagen en de jaarlijkse ManArise mannenconferentie in de Novembermaand.

Onze strategie is bouwen aan een netwerk van mannen en mannengroepen in Nederland die deze visie delen en doorgeven aan anderen, door:

 • Het ontmoeten en bemoedigen op lokaal en provinciaal niveau
 • Het houden van regionale dagen van ontmoeting met God en toerusting
 • Het organiseren van een nationale conferentie om mannen handvatten en inspiratie te geven om dichter bij het hart van de Vader te komen
 • Het beschikbaar maken van studiemateriaal en uitwisseling van ervaring en kennis via internet.

Waarden die wij willen hanteren;

 • Wij geloven dat Gods Woord onfeilbaar is en een inspiratie voor ons als mannen in hoe we moeten handelen
 • Wij geloven dat God ieder mens als uniek geschapen heeft en waarde heeft en als zodanig onvoorwaardelijk geliefd en aanvaard is door God
 • Wij geloven dat Christus door de gemeente de Heerlijkheid van de Vader zichtbaar wil maken
 • Wij geloven dat wij een opdracht hebben om te bemoedigen en te bidden voor hen die ons leiding geven zowel in het natuurlijke als in de gemeente
 • Wij geloven dat God door de Heilige Geest bezig is om ons te helpen volwassen Zonen van Hem te worden die de werken van hun Vader doen
 • Wij geloven dat God ons opgeroepen heeft om te aanbidden in geest en in waarheid
 • Wij geloven in transparants leid en accountability en willen dat moduleren.

“Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist.”
1 Timotheüs 2:8

Wij hebben zelf de waarde ontdekt van mannen en vrienden bij wie je jezelf kunt zijn om te bidden en je hart delen.