Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.
1 Cor 4:20

Steeds meer gelovigen zien uit naar dat Koninkrijk van Kracht. Men heeft genoeg van de woorden. Paulus zegt zelf dat het Koninkrijk van God niet alleen bestaat in woorden. Het is nodig en mogelijk dat we de demonstratie van die kracht weer gaan zien. Die demonstratie komt alleen als we gaan uitstappen en doen wat Jezus ons opdraagt. In Marcus 16:18 worden een aantal kenmerken genoemd waaraan je gelovigen zult herkennen. In Mijn naam zullen ze; op zieken de handen leggen, boze geesten uitdrijven en in nieuwe tongen zullen zij spreken.

We hebben ontdekt dat mensen wel willen doen wat Jezus zegt, maar niet goed weten hoe. Daarom is Kingdom Ministries een aantal jaren geleden begonnen om Koninkrijk van Kracht seminars en conferenties te houden rondom thema’s als:

  • Het werk, de persoon en de Gaven van de Heilige Geest.
  • Profetie, woorden van kennis.
  • Genezing van zieken.
  • Dienst der bevrijding, het uitdrijven van boze geesten.

Door middel van deze seminars en conferenties willen wij het lichaam van Christus toerusten om deze dingen zelf te gaan doen. Daarom hebben onze seminars en conferenties een hoog “oefen” gehalte. Het koninkrijk bestaat nu eenmaal niet uit woorden, maar in kracht.

Niet alleen onderwijs over het gebruik van gaven maar ook nadruk op de houding van de gelovige komt aan de orden. Door misbruik van de gaven is er veel schade berokkend aan het lichaam van Christus. Wist u dat de context van het Bijbelgedeelte in 1 Korintiërs 4: 18 – 20 juist gaat over karakter. Paulus komt niet alleen maar om te horen naar de woorden van de opgeblazenen maar ook om te zien of er een demonstratie is van kracht. Kracht mag hier niet gezien worden als een excuus voor slecht gedrag. Het woord kracht heeft ook de betekenis van uitmuntendheid van ziel, morele kracht. Naast onderwijs over de gaven willen wij ook benadrukken het aan Christus gelijk zijn. Alleen op deze manier zullen mensen zich veilig voelen tijdens onze seminars.

Leest u zelf maar wat mensen getuigen van onze Koninkrijk van Kracht seminars, dat zijn niet onze woorden.

Wij hopen u graag te zien tijdens een van onze Koninkrijk van Kracht seminars!