Koninklijk Leven; wens of werkelijkheid?

Veel Christenen worstelen met de kwaliteit van hun leven, met ziekte en noden. Toen Jezus Christus op het kruis stierf riep Hij; Het is volbracht (Het is klaar)! Maar toch leven we vaak nog in het spanningsveld van de beloften die ja en amen zijn… en toch.

Het Evangelie dat we belijden is dat van een Overwinnaar, Jezus de Christus. Jezus kwam op de aarde om de perfecte openbaring te zijn van Zijn Vader. Alleen als we een helder zicht krijgen op het kruis van Christus en alles wat Hij voor ons heeft gedaan, kunnen we gaan uitstappen in het Koninklijk Leven.

Dit seminar geeft een nieuw perspectief op het Godsbeeld wat veel mensen hebben. Als we onze identiteit in Christus vinden en God gaan leren kennen als onze Hemelse Vader verandert ons leven totaal. Door het geloof in de Here Jezus Christus worden wij zonen van God genoemd. De boodschap over wat het is om een zoon van God te zijn staat centraal in dit onderwijs.

Het offer aan het kruis rekende niet alleen af met de zondelast, maar ook de macht van de zonde. Hierdoor hoeven we niet langer slaaf van de zonde te blijven. Naast onze zonden heeft Jezus ook de smarten, ziekten en wonden gedragen, zodat wij die niet langer hoeven te dragen.

Koninklijk Leven is een seminar dat in de afgelopen 15 jaar de levens van velen heeft geraakt en verandert. Blokkades die in de weg staan om in het Koninklijke te leven, zoals zonden, wonden, bindingen en erfelijke belasting komen uitgebreid aan de orde.

Een Koninklijk Leven is mogelijk dankzij het offer van de zoon van God, Jezus de Christus!