Wij geloven…

  • dat het lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus de sleutel is voor verlossing en overwinning;
  • dat wij in God de Vader onze identiteit vinden en wij met Hem gemeenschap mogen hebben door Jezus Christus;
  • dat het God behaagt, heeft om elke gelovige, los van huidskleur, positie, cultuur of geslacht te gebruiken voor Zijn eer en Glorie in het volbrengen van de zendingsopdracht;
  • dat de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods;
  • dat hiertoe de Heilige Geest geven is. Zijn kracht en gaven, in en door het leven van iedere gelovige, stelt ons in staat de grote opdracht uit te voeren;
  • dat God in al onze behoefte rijkelijk zal voorzien.

Vanuit deze belijdenis worden praktische handreikingen gegeven op welke wijze iedere gelovige zijn plaats kan vinden. Wij geloven dat de investering die wij mogen doen in mensenlevens vruchtdragend is voor een grote oogst in Gods Koninkrijk.