Onze visie

 • Getuigen te zijn van het evangelie van het Koninkrijk Gods in woord en daad.
 • Gelovigen helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid.
 • Gelovigen toe te rusten om de werken van de Vader te doen.

Onze strategie

 • Opzetten van leiderstrainingen met als doel:
  • Ontwikkelen van gezond christelijk leiderschap.
  • Vormen van een aan Christus gelijk karakter.
  • Het stimuleren van de Gaven van de Geest.
  • Het vormen van netwerken waar de vijfvoudige bedieningen in functioneren.
 • Het organiseren van toerustingsdagen en conferenties met als doel:
  • Individuele gelovigen toe te rusten om te groeien naar geestelijke volwassenheid en gezonde identiteit waardoor ze gaan functioneren op de plaats waar God ze voor geroepen heeft. Onder andere door seminars over identiteit, gezondmaking, gaven van de Geest, mannenconferenties etc.