Per 1 januari 2014 is het verplicht om verschillende gegevens van een ANBI organisatie openbaar te publiceren. Wij geloven in transparantheid en openheid en vermelden op deze pagina de gegevens benodigd volgens de richtlijnen van de ANBI.

Basisgegevens Kingdom Ministries
Naam instellingKingdom Ministries
RSIN nummer806815802
Post- en bezoekadresKlaproosstraat 49, 7731 WD Ommen
Omschrijving doelstellinga. Het stimuleren van de groei van de kerk van Christus, wereldwijd, door de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk in navolging van Christus als vermeld in Mattheus 4:23 b. het toerusten van de heiligen tot dienstbetoon in zowel binnen- als buitenland.
Hoofdpunten uit ons beleidsplan
Werk van de stichtinga Onderwijs en ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd
b Houden van lezingen bijeenkomsten en dergelijke
c Het organiseren van conferenties en trainingen
d Netwerkvorming met organisaties die hetzelfde doel nastreven
De manier waarop wij geld wervenEr is geen actief fondswervingsbeleid.
a giften, subsidies, donaties
b hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of enigerlei andere wijze verkrijgt
c inkomsten die voortvloeien uit de activiteiten overeenkomstig het doel van de stichting
FunctionarissenWillem Honing, Voorzitter
Joke vd Laak, Penningmeester
Léon Tibboel, Secretaris
BeloningsbeleidBinnen de stichting is 1 werker in vaste dienstverband en ontvangt een minimaal salaris. De hoogte van de ontvangen salaris wordt zichtbaar gemaakt in de jaarrekening van de stichting.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun taak als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een vergoeding voor de door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging maar als onkosten aangemerkt. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding van voorgeschoten kosten indien bewijsstukken (bonnen) overlegd kunnen worden. Andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Verslag activiteitenLees ons blog of onze verslagen
Publicatie jaarstukkenPublicatiebalans 2017
Publicatiebalans 2016
Publicatiebalans 2015
Publicatiebalans 2014

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande gegevens of gegevens waar u graag inzicht over wilt, dan vragen wij u contact op te nemen met ons kantoor.