Leiderschap Trainingen Nederland

Deze training is niet gebaseerd op een tekstboek, maar grotendeels op ervaring. Docenten die zelf al jaren in en buiten de gemeente, zowel in Nederland als in het buitenland, zullen delen van hun kennis en ervaring op het gebied van leiderschap.

Als het ergens mis gaat in de gemeente dan ligt het grotendeels aan het leiderschap. Leiderschap wordt niet geboren, maar ontwikkeld, gebouwd. Bouwen aan leiderschap is niet optioneel, maar noodzakelijk voor een gezonde gemeenschap.

De gemeente wordt gebouwd op het fundament, Jezus Christus, door Apostelen en Profeten. Veelal ontbreekt het al aan een goed gedegen fundament. Zonder een goed fundament blijven problemen zich herhalen en ontstaat er scheefgroei. Vaak is het ook nuttig om te ontdekken wie de stichters zijn van een gemeente.

Gezonde gemeenten vragen om gezonde leiders, die gezond zijn in karakter en in doctrine. Leiderschap hoeft niet alleen maar iets met een lange “ij” te zijn.

Het gebrek aan gezond leiderschap heeft veel onnodig verdriet gebracht. De pijn van een scheiding is pijnlijk en is door teveel mensen al gevoeld. Het getuigenis van Jezus, het hoofd van elke gemeente, wordt geschaad door de verdeeldheid. De gemeente bereikt niet haar potentie en komt niet in haar roeping. De leden van de gemeente wandelen niet in hun bestemming die God voor een ieder van ons heeft. Wij zijn dan wel gered, maar de wereld krijgt niet te zien en te horen wie Jezus de Christus is en wie Hij wil zijn voor hen.

Deze training is bedoeld om jou als “wellicht toekomstige” leider duidelijk te maken wat nodig is om een goede leider te zijn.

Wat wij van onze deelnemers vragen  is dat zij een open hart hebben, en een gewilligheid om geleerd te worden en gelijk te  worden aan Jezus Christus.

Modulen die aan bod komen zijn o.a.;

 • Karakter versus Competentie
 • Gezonde leiders
 • Omgaan met conflicten
 • Vertrouwen en betrouwbaar
 • Leiderschap stijl
 • Visie en beleid
 • Bouwen aan een goed team
 • Gezonde volgers
 • Diversen

De training zal de deelnemer in staat stellen om;

 • Een gezonde kijk en waardering te hebben van zichzelf en  niet langer afhankelijk is  voor zijn identiteit van wat hij doet.
 • Hij zal in staat zijn om als volwassene bij te dragen aan het bouwen van eenheid, visie, beleid en anderen te motiveren in het groeien naar Gods beeld.
 • Hij zal in staat zijn om te gaan met conflicten en handvatten gekregen hebben om op een liefdevolle manier mensen te confronteren
 • Hij zal in staat zijn om een klimaat te creëren waarin hij anderen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen en te groeien.
 • Het bekrachtigen van anderen zal een levensprincipe voor hem worden.
 • Hij zal leren leven in een cultuur van eer.

Voor wie is deze training; 

Gemeenteleiders; voorgangers, oudste, jeugd en kinderwerk leiders, coördinatoren en  toekomstige leiders.

Om de training participatief te houden beperken we het  aantal deelnemers tot maximaal 30. De traininsg momenten zijn van vrijdagavond tot zaterdag middag en dat 6-7 keer per jaar.  Met aanvragen door gemeenten word uniek leertraject afgesproken waardoor inhoud en duur per training kan verschillen.  Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een training reageer dan (reactie).