Het christendom groeit, maar…

In zijn boek Witness Essentials, geeft Dan Meyer bemoedigende statistieken over de groei van de kerk wereldwijd:

 • In 1900 had Korea geen protestantse kerk. Vandaag zijn er meer dan 7000 alleen al in de hoofdstad Seoul.
 • Aan het eind van de 19e eeuw, was enkel 3% van het zuidelijke deel van Afrika Christen. Vandaag is dat 63%. De kerk in Afrika groeit met 34.000 gelovigen per dag.
 • In India, zijn al meer dan 14 miljoen van de 140 miljoen “untouchables” Christen geworden.
 • Meer mensen in de Islamitische landen zijn de afgelopen 25 jaar Christen geworden dan in de hele zending geschiedenis van de kerk.
 • In het overwegend Islamitische Indonesië, is het percentage Christen inmiddels zo hoog (meer dan 15%) dat de Moslim regering niet langer meer statistieke gegevens naar buiten brengt over aantallen per godsdienst.
 • In China, zijn er bijna meer belijdende volgelingen van Jezus Christus (80 miljoen) dan leden van de Communistische partij. Zelfs de meest conservatieve berekeningen gaan er van uit dat China spoedig meer Christenen zal hebben dan welk ander land dan ook.
 • Over de hele planeet groeit het aantal volgelingen van Jezus met 80.000 per dag. per dag en ontstaan er 510 nieuwe gemeenten per dag.

Maar de grootste crisis van de kerk wereldwijd is:

Gebrek aan gezond leiderschap.

 • Van de 2 miljoen leiders in de derde wereld heeft slechts 5% enige vorm van Bijbelschool of seminarium gehad die langer dan een jaar duurde.
 • Dat betekend dat 95% van de leiders geen officiële training heeft gehad.
 • Leiders worden niet geboren en pluk je niet van een boom.
 • Zonder toename van tienduizenden getrainde leiders om voor de oogst te zorgen, blijven miljoenen, die tot Christus komen, als “schapen zonder herder”.

Kingdom Ministries gelooft dat elke gemeentestichter, voorganger of oudste de verantwoordelijkheid heeft om nieuwe geestelijke leiders te ontwikkelen. Je kunt niet verwachten dat God “ready toe go” leiders voortbrengt. Je zult ze bewust moeten trainen.

Daarom legt Kingdom Ministries zich toe op:

 • toerusten van bestaande leiders,
 • trainen van nieuwe leiders en het
 • uitzenden van nieuwe leiders en trainers.