TEFO-beweging in het district Kamuli in Oeganda

Vandaag hadden we met de TEFO-gemeenschap een informatiebijeenkomst in het dorp Buyima-Kigenge, ongeveer 20 km van de stad Kamuli. Die bijeenkomst was georganiseerd door lokale leiders in samenwerking met pastors uit dit gebied. De meeting trok 50 deelnemers waarvan de meerderheid lokale overheidsleiders waren. Aan het einde van de meeting ontving elke deelnemer een TEFO-boekje en -brochure om de goede informatie verder te verspreiden in hun gemeenschap.

De lokale leiders gaven getuigenissen van verbeterde goede relaties binnen families en ook minder huiselijk geweld sinds de TEFO-boodschap in de gemeenschap begon door te dringen. Enkele lokale leiders zijn al verder gegaan door hun eigen TEFO-afdeling in het dorp Nawantale op te richten, met een eigen leiderschapscommissie. Ze hebben het TEFO-team gevraagd om het kantoor in hun  gemeenschap te bemannen en om leiderschapstrainingen te organiseren om het programma te doen slagen.

Eén van de deelnemers aan de informatiebijeenkomst, een districtshoofd van Namaira-Balawoli, getuigde dat hij een frequente luisteraar is van het TEFO-programma op de FM-radio. Hij woonde zowel de eerste als de tweede mannenconferentie bij in respectievelijk mei en september van dit jaar. Hij gaf aan dat het TEFO-radioprogramma inderdaad positieve veranderingen veroorzaakt bij zoveel mensen, vooral van deze generatie die ‘meer dan 30 meter diep was begraven’. Die uitdrukking gebruikte hij om uit te leggen dat hun families ‘zoveel jaren als begraven waren zonder hoop’. Als er in elk dorp 20 mensen zouden zijn die TEFO zouden gaan onderwijzen, dan zou volgens hem heel Oeganda op de juiste weg komen van geweldloze huizen met verantwoordelijke burgers.

Hij zei verder dat hij gisteren, tijdens het luisteren naar het TEFO-programma op de radio, een aankondiging hoorde van een bijeenkomst met TEFO-voorlichting. Hij reisde daarop naar de bijeenkomst om contact te leggen met de mensen van TEFO. Dit om in zijn eigen district een TEFO-programma te organiseren, omdat de gemeenschap in zijn district naar een ontmoeting verlangde met het TEFO-team. Als TEFO hebben we onlangs een enquête gehouden die aangaf dat het aantal getuigenissen enorm is. Het motiveert ons om door te gaan met het bezoeken van de lokale gemeenschappen. Bewijs uit de telefoongesprekken tijdens de radio-uitzendingen, samen met andere informatie, toont aan dat TEFO een geweldig werk doet. Het is Iets dat zelfs de Oegandese regering niet kan bewerkstelligen. Eén van de bellers ging tijdens de uitzending bidden voor TEFO Hij zei dat “zoals water zonder benen voortbeweegt, zonder te weten waar het vandaan komt of waar het naartoe gaat, zo zal de almachtige God TEFO laten voortbewegen zodat mensen genezen zoals water dorstig land geneest”. Gebleken is ook dat tegen de tijd dat het TEFO-radioprogramma elke donderdagavond begint, mensen in hun huizen en in hun bedrijven al met spanning bij de radio zitten te wachten om naar het programma te luisteren.

In allerlei gesprekken blijkt waardering voor het boek van Anthon van der Laak over het thema ‘Put Your House In Order’. Het spreekt over de ware realiteit van wat er in de huizen gebeurt en het houdt hun de spiegel voor, waardoor hun houding verandert. Op de radio komen telefoontjes binnen van mensen die uit andere districten zijn gereisd om de recente vrouwen- en mannenconferentie bij te wonen, met de vraag om nog eens 5000 exemplaren voor verspreiding in hun gemeenschappen.’ Aldus het verslag uit Oeganda.

Op 5 December vertrek ik met mijn teamgenoten Léon Tibboel en Leo van Wijngaarden opnieuw naar Oeganda. Eerst wordt er een Leiderstraining gegeven en daarna op 13-14 December een jeugdconferentie, alles in het kader van TEFO. We verwachten 800 jongeren uit alle lagen van de bevolking en van allerlei godsdiensten. We willen hen onderwijzen over opgroeien, reinheid en keuzes maken voor de toekomst. Wat een kans om input te geven in de levens van deze jongen mensen van 16-26. Net als hun ouders zijn ze op zoek naar hoe ze als volwassen mensen moeten leven. We hebben nog middelen nodig om dit mogelijk te maken. Iedere deelnemer kost maar € 4,- voor twee dagen conferentie, overnachting en eten! Help ons a.u.b. om dit mogelijk te maken.  Dat kan door uw bijdrage over te maken op IBAN: NL58INGB0007821056 t.n.v. Kingdom Ministries o.v.v. TEFO- Oeganda-jeugd Het radioprogramma dat elke donderdagavond van 20:00-21:00 uur de Oegandese ether ingaat kost steeds € 175,-. Voor de Stichting TEFO in Oeganda is dat bijna niet op te brengen. Wilt u misschien liever daarbij helpen? Dat kan op dezelfde manier als hierboven, maar dan o.v.v. TEFO-radio!