Het hart van de vaders terugbrengen tot de kinderen. Dat is wat we mogen doen in Oeganda

Het hart van de vaders terugbrengen tot de kinderen. Dat is wat we mogen doen in Oeganda

Soms begin je aan iets en besef je pas later dat je bezig bent om het hart van vaders terug te doen keren naar
hun kinderen. De eerste mannendag in Kamuli in mei van dit jaar bracht ruim 1300 mannen bij elkaar. Het
effect was enorm mede door de wekelijkse radio-uitzending op donderdagavond waarin onderricht gegeven
wordt over vaderschap en gezin. Hele dorpen zitten dat uur te luisteren naar de radio.

Kamuli is het op twee na armste district van Oeganda. Drie generaties zijn verweesd opgegroeid door
dictators, oorlogen en aids. De geplande vrouwendag op 31 augustus bracht ruim 4500 vrouwen op de been
naar de bijeenkomst. Een ongekend aantal vrouwen van alle godsdiensten en uit alle lagen van de bevolking.
Taxibusjes reden af en aan uit dorpjes in de bush die op hun mooist gekleed waren. Deze zee van vrouwen
mochten we toespreken over opvoeding en gezin. Rebekka Kitakuffe, de vrouw van de voorganger, raakte
hun harten toen ze sprak over de pijn die zoveel vrouwen met zich meedragen vanuit hun opvoeding. Veel
vrouwen zijn niet getrouwd uit liefde voor de man, maar omdat ze zwanger werden. Huiselijk geweld en
misbruik hebben in Oeganda een enorme omvang. Daarna mocht ik doorgaan over het onderwerp vergeven.
Dat niet-vergeven van hen die jou verwond hebben, maakt dat je gebonden blijft aan je pijn. Niet vergeven
maakt je verbitterd en depressief. Vergeven doe je niet omdat die ander het verdient, maar omdat je wilt
leven. Toen ik vroeg wie zou willen gaan staan om een declaratie van vergeving uit te spreken naar de
mannen die hen verwond hadden, stonden alle vrouwen op.
Ik werd er helemaal ontroerd van. Het is alsof je op zo’n moment een golf van pijn vanuit de vrouwen naar je
toe voelt stromen. Later hebben we veel getuigenissen mogen ontvangen van verandering in gezinnen.
Wonderlijk mooi!

De tweede mannendag in september bracht ruim 1700 mannen bij elkaar. Ruim 95% van hen was er voor de
eerste keer. Ondanks dat er een politieke rally was in de stad, waar de mensen die kwamen € 2,50 kregen,
kwamen deze mannen om te luisteren hoe ze hun huis op orde moeten brengen. Eén van de aanwezigen was
het hoofd van alle clans in het Busoga Koninkrijk. De meeste daarvan zijn moslims, zo ook hij. Hij nodigde
ons uit om ook in zijn clans dit onderwijs te gaan brengen…
We mochten ook 3000 boekjes uitdelen waarin we het onderwijs hebben samengevat als handvatten voor
gezinnen om hun huis op orde te brengen. Bij de stichting TEFO* die door de conferenties is ontstaan, zijn
inmiddels veel mensen betrokken.

Dit zijn bijzondere, bijna historische momenten waarvan we de reikwijdte niet kunnen overzien. Maar we
zijn God dankbaar voor al onze sponsors die het mogelijk hebben gemaakt dat we deze impact mochten
hebben in Oeganda.
Blijf bidden dat door dit onderwijs mensen de weg vinden naar het hart van God de Vader, door Jezus
Christus. Blijf bidden voor het werk van de stichting TEFO in Uganda!

(*TEFO is een afkorting van Tereza Enyumba Yo = Put your house in order)