HANDELEN ALS EEN KONING

De vorstelijke houding van een koning wordt niet onthuld door uiterlijke extravagantie, maar door karakter en aandacht voor het welzijn van degenen die beïnvloed zijn door zijn leiderschap. Bepaalde acties en houdingen passen niet bij een koning. Anderen zijn noodzakelijk voor het succes van een koning.

De wijze raad van de moeder van Lemuël die wordt beschreven in Spreuken 31: 1-9, wordt over het algemeen genegeerd door degenen die een hoge rang hebben in de samenleving of politieke status – de “koningen” van de wereld, maar toch is het relevant voor ons vandaag. Als gelovigen worden we koningen en priesters genoemd vanwege onze relatie tot God (Openb. 1: 6 – NKJ).

Laten we eens kijken naar enkele van de koninklijke kwaliteiten die zeer zeker bij christelijke leiders aanwezig moeten zijn, evenals elke gelovige.

Koninklijke kwaliteiten

Een echte koning:

  1. Weerstaat vleselijkheid (Spreuken 31: 3). Een koning bevindt zich in een bevoorrechte positie en beschikt over bronnen waarover anderen geen toegang hebben. Een positie van leiderschap moet worden gebruikt om mensen in waarheid en vrijheid te brengen, maar machtsmisbruik brengt mensen in onderwerping, verwarring en zelfs zonde. Beschouw David die Bathseba in zijn aanwezigheid roept. Ze had weerstand kunnen bieden, maar wanneer de druk komt van een persoon met macht en invloed, vereist het opkomen voor de waarheid veel meer kracht. Een echte koning zal zijn ‘invloedskapitaal’ niet verspillen aan persoonlijke toegeeflijkheid.
  2. Weerstaat vluchtgedrag in tijden van druk (Spreuken 31: 4-6). Laat degenen die geen hoop hebben, hun toevlucht nemen tot het escapisme, raadt de wijze moeder aan. Maar de koning moet altijd alert blijven en in het bezit zijn van al zijn vermogens. Hij kan het zich niet veroorloven om in een bedwelming te vervallen die het respect van anderen zal uithollen en verwoestende gevolgen zal hebben als er een aanval van de vijand plaatsvindt. Leiders zijn niet perfect, maar ze kunnen het zich niet veroorloven zorgeloos en slordig te zijn.
  3. Heeft grote zorg voor anderen (Spreuken 31: 5-9). Er is een boek met de titel: “Leiders eten als laatste.” Ik heb het niet gelezen, maar ik snap de boodschap. De leider, zoals Jezus, is degene die dient; hij eist niet dat hij door anderen wordt bediend. Zijn hart is afgestemd op de liefde van God, met speciale zorg voor de weerlozen, vaak getypeerd door de weduwe en de wees. Hij is boos door onderdrukking en handhaaft zijn vastberadenheid om de oplossing te zijn en niet toe te voegen aan het probleem. Een bijproduct van zijn bezorgdheid en service aan anderen is de groei en verrijking van zijn bondgenoten en medewerkers. De toestand van een volk weerspiegelt de aard van hun leider, voor goed of slecht. Net zoals de koning wordt gevoed door het veld van de boer, wordt een leider gesterkt door de banden van liefde en vruchtbare arbeid van gezonde volgelingen (Spreuken 20:28).
  4. Heeft een serieuze houding (Spreuken 31: 5), wetende dat impulsief gedrag destructieve gevolgen kan hebben of iets in beweging kan brengen dat moeilijk te stoppen of om te keren is (Spreuken 20: 2-3). Een persoon met autoriteit moet voorzichtig zijn met zijn woorden, zowel gesproken als geschreven. Een onbezonnen e-mail verzonden in de hitte van een moment kan niet worden teruggenomen. Iedereen kan kwaad doen met woorden, maar de roekeloze woorden van een leider dragen meer gewicht en hebben een grotere invloed. Leiders weten dit en wegen hun woorden en acties dienovereenkomstig af.
  5. Heeft autoriteit om actie te ondernemen en te slagen (Spreuken 31: 9). Een koning is degene die verantwoordelijk is om actie te ondernemen. Een wijze koning investeert in zijn rijk met bewuste ontwikkeling van gebouwen en vaardigheden. Wanneer een aanval komt, staan hij en zijn mensen klaar om de vijand te ontmoeten en te overwinnen. Een leider die in zijn mensen investeert, krijgt de steun en empowerment van anderen om obstakels te overwinnen en doelen te bereiken.
  6. Weet dat zijn / haar stem wordt gehoord door zowel vriend als vijand (Spreuken 31: 8-9). Niet-gemotiveerde mensen klagen misschien: “Mijn stem telt niet. Ik kan niets doen om verandering teweeg te brengen. “De echte leider weet dat zijn stem in de hemel te horen is. Het is niet arrogant maar ervaart vrijmoedigheid in zijn relatie tot Jezus Christus die de leider vertrouwen geeft in zijn / haar omgang met God en de omgang met de vijand.

De acties en attitudes van leiders brengen vrijheid of onderdrukking. Met dit in gedachten vernederen we ons voor God en schenken we aandacht aan goddelijke adviezen. Hierdoor tonen we het hart van Jezus onze Koning, en vergroten we zijn invloed door trouw, toewijding in  liefde en autoriteit te tonen aan hen die ons zijn toevertrouwd.

Bron: HealthyLeaders.com; Patty Katzer