China aanval op ‘chaotische’ religieuze informatie online

Alle organisaties die religieuze berichten op het internet promoten, moeten licenties aanvragen.

China heeft nieuwe ontwerprichtlijnen opgesteld om de “chaotische” en illegale online promotie van religie te bestrijden, zo meldde de officiële (Chinese) Global Times dinsdag, onderdeel van een harde staatscampagne om religieuze uitingen in overeenstemming te brengen met Chinese richtlijnen.

Alle organisaties die zich bezighouden met de verspreiding van religieuze informatie online, zullen worden verplicht om licenties aan te vragen bij provinciale afdelingen voor religieuze aangelegenheden, aldus de krant, onder vermelding van een beleidsdocument dat op maandag is uitgegeven.

Hoewel de licentie hen in staat zal stellen om ‘te prediken en religieuze training aan te bieden’, zal niet toegestaan worden om livestreams van kerkdiensten, preken of religieuze activiteiten uit te zenden. De verspreiding van religieuze informatie overal buiten hun eigen internetplatforms is ook verboden, waarschijnlijke een poging om het verspreiden van religieus materiaal op sociale medianetwerken tegen te gaan.

Chinese burgers zijn in theorie vrij om elke religie te beoefenen zolang het officieel wordt erkend door de overheid, die geloven beperkt tot vijf religies: boeddhisme, taoïsme, islam, protestantisme en katholicisme. Godsdienstoefeningen of activiteiten buiten de door de overheid gesanctioneerde religieuze instellingen brengen serieuze risico’s met zich mee.

De richtlijnen verbieden ook specifiek online religieuze diensten die opstand en verzet tegen de leiding van de communistische partij bevorderen en aanzetten tot extremisme en separatisme.

Veiligheidstroepen inspecteren regelmatig mobiele telefoons in regio’s met grote moslimpopulaties en straffen degenen met religieus materiaal die niet expliciet door de staat zijn goedgekeurd. Er zijn ook pogingen geweest om te verbieden dat moslimnamen worden gegeven aan pasgeborenen en sommige soorten religieuze kleding, zoals gezichtssluiers, zijn verboden. Lange baarden zijn in het verleden ook wel eerder verboden geweest.

Autoriteiten hebben herhaaldelijk actie ondernomen om niet toegestane  religieuze activiteiten te stoppen waaronder het sluiten van grote protestantse kerken en het confisqueerden van “illegaal promotiemateriaal”.

De Zion-kerk had jarenlang met relatieve vrijheden gewerkt en had elk weekend honderden aanbidders die in een uitgestrekte speciaal gerenoveerde hal in het noorden van Peking samen kwamen. Maar sinds april, nadat ze verzoeken van autoriteiten om gesloten-circuit televisiecamera’s in het gebouw te installeren hebben verworpen, heeft de kerk te maken gekregen met toenemende druk van de autoriteiten en is ze bedreigd met uitzetting.

Huiskerken zijn in de meeste grote steden in China, maar hun activiteiten zijn technisch gezien illegaal. Kleine bijeenkomsten worden meestal getolereerd, maar naarmate de congregaties groter worden, begint de politie hardhandig op te treden. Tijdens een campagne in 2015 werden in de provincie Zhejiang kruisen verwijderd van tientallen officieel gesanctioneerde kerken, waarbij één groot kerkgebouw volledig werd gesloopt.

Deskundigen schatten dat de christelijke bevolking van China meer dan 100 miljoen mensen telt, maar minder dan een derde komt samen in  officiële instellingen. China zou de komende decennia de grootste christelijke bevolking ter wereld kunnen hebben, hoewel officiële cijfers meestal niet recht doen aan het juiste  aantal gelovigen.

China is ook onder zware internationale kritiek gekomen vanwege de behandeling van de grotendeels islamitische Oeigoerse minderheid in de noordwestelijke regio Xinjiang.Mensenrechtengroepen zoals Human Right watch, hebben de Chinese regering beschuldigd van een strafbaar en hard optreden waarbij in interneringskampen maar liefst een miljoen etnische Oejgoeren zijn vastgehouden.

Bron: The Guardian-personeel en -agentschappen.
Laatst gewijzigd op di 11 sep 2018 06.36 BS