“Leaders who don’t listen will eventually be surrounded with people who have nothing to say.”

If you only hire-Yes people.

Het volgende citaat is van Andy Stanley. Hij zegt: “Leiders die niet luisteren zullen uiteindelijk worden omringd met mensen die niets te zeggen hebben.” Wow … wat een krachtige zin. Als u voortdurend mensen inhuurt die, zoals u zien, denken en handelen, is de kans groot dat u nooit iets groots zal realiseren. Veel leiders weten niet eens dat ze dit doen, maar als het puntje bij het paaltje komt, willen ze gewoon niet uitgedaagd worden. Als je leiderschapstijl “Ik ben in de baas en wat ik zeg, gaat,” is, zullen zeer weinig getalenteerde mensen voor langere tijd blijven. Gezonde leiders voelen zijn volwassen genoeg om tegenovergestelde standpunten te willen horen. Volwassen leiders kunnen intense gesprekken voeren over de richting van de organisatie. Als u bang bent voor andere standpunten, bent u misschien niet de leider die u denkt te zijn.

The following  quote comes from Andy Stanley. He says, “Leaders who don’t listen will eventually be surrounded with people who have nothing to say.” Wow…what a powerful sentence. If you are constantly hiring people who look, think and act like you, chances are you won’t ever accomplish anything great. Many leaders don’t even know they are doing this, but when the rubber meets the road they just don’t want to be challenged. If your leadership style is “I’m in charge and what I say goes,” very few talented people will stay for the long haul. The best leaders are secure enough to hear opposing views. The best leaders can have intense conversations about the direction of the organization. If you’re afraid of other points of view, you might not be the leader you think you are.