Wat heet gelukkig?

Wat heet gelukkig?

Ik las onlangs dat 1 miljoen mensen per jaar wereldwijd zelfmoord plegen. En dat het doodsoorzaak nummer 2 is onder jongeren van 15-19 jaar  in ons land. Dit maakte me zo verdrietig. Voor zovelen is de angst om te leven groter dan de angst om te sterven. De Wereld Gezondheids Organisatie roept regeringen op om meer te investeren om deze mensen te helpen. “Omdat”, zeiden ze; “met goede hulp mensen op andere gedachten gebracht kunnen worden.” En onze regering doet niets anders dan bezuinigen in de gezondheidszorg.
Ik kan me enigszins voorstellen dat vooral jongeren, maar ook ouderen de toekomst somber tegemoet zien. De media focust op het negatieve nieuws, overbelicht de economische crisis, terwijl we doorgaan met kleren kopen, eten en drinken. Er hangt een golf van pessimisme over ons land. De laatste paar weken proberen politici ons ervan te overtuigen dat het allemaal slechter zal gaan met de samenleving en de economie als er gestemd gaat worden op die andere partij. De reclamewereld dendert over ons heen om ons te overtuigen dat we het recht hebben om gelukkig te zijn. Dat als ik niet gelukkig ben ik dus niet echt leef.
Wanneer stoppen we nu eens om te kijken naar de wereld met haar misleiding. Wanneer gaan we nu eens doorkrijgen; geluk komt niet van het bezitten van alles, maar van het genieten van alles wat we bezitten. Kijk niet naar wat niet is, maar geniet van wat wel is! In elk mensenleven, ook dat van een christen, komt tegenslag voor. Je hebt seizoenen dat het meezit en seizoenen dat het tegenzit. Het Glossy evangelie van altijd happy en goedkope succes en overwinning bestaat gewoon niet. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar Ik, zegt Jezus, heb de wereld overwonnen. Dat mag jij ook zijn: een overwinnaar met Hem en door Zijn kracht. Overwinnen van je moeite en problemen.
Wat hebben wij als Christen toch een enorme bemoedigende boodschap en fundament om op terug te vallen. Ik ben er van overtuigd dat het Evangelie van Jezus Christus het enige antwoord is en de enige hoop voor ons land!  U ook? Laten het dan horen, roept het uit en stop met het negatief meepraten.
Het is mijn verlangen dat alle mensen die moeite hebben met het leven onze Hemelse Vader leren kennen en hun geborgenheid in Hem ervaren. Als we Hem ontmoeten weten we dat we niet bang hoeven te zijn voor morgen. Dan weten we dat Hij doet wat Hij gezegd heeft. Mijn geluk ligt in het kennen van Hem die mij geschapen heeft.