Verslag Koninkrijk van Kracht conferentie in Hardinxveld

Verslag Koninkrijk van Kracht conferentie in Hardinxveld

Het is nog nagenieten van de conferentie ‘Koninkrijk van Kracht’. Afgelopen weekend was zalencentrum De Parel het toneel voor een geweldige conferentie tot eer van God. We zijn overweldigd geraakt door de aanwezige Heiligheid van God en we hebben Zijn diepe liefde ervaren op een manier die we vooraf niet hadden kunnen bedenken. Hieronder een kort verslag van een aantal hoogtepunten.

De conferentie werd geleid door Anthon van der Laak, Jaap Dieleman en Rob van Zon. Een geweldig trio met een bijzondere onderlinge chemie. Ze wisten het publiek mee te nemen op een bijzonder krachtige reis waarbij de Heilige Geest alle ruimte had om te bewegen onder de bezoekers. We hebben ongelofelijke dingen zien gebeuren en we hebben de honger geproefd van de deelnemers naar een leven van diepe afhankelijkheid van De Vader.
Een leven waarin het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in onze omgeving.

Jaap Dieleman had een bijzonder krachtige boodschap over de werking van de Heilige Geest; “Niet de manifestatie is belangrijk maar wel de transformatie. God wil ons hart, en als daarbij manifestaties zichtbaar worden is dat een transformatie van ons als mens”.

Zaterdagochtend deed een zuster uit Hendrik Ido Ambacht haar bijzondere getuigenis over hoe God haar 3 weken geleden genas van uitgezaaide, terminale kanker. Ze genas na handoplegging en de doktoren konden niets anders vermelden dan dat ze volledig schoon is van kanker. Het was bijzonder te horen hoe Gods zegen werkt in haar en haar gezin.

Na een oproep van Anthon om uit te gaan stappen in de genezingsbediening werd al snel duidelijk dat dit logistiek een ramp werd. Er was zo veel verlangen bij alle deelnemers om uit te stappen! Uiteindelijk heeft bijna iedereen voor elkaar gebeden waarbij er veel ruimte was voor woorden van kennis, genezing, profetie en zegening.

Op de zaterdagavond waren we getuige van een zeer bijzondere aaneenschakeling van de werking van de Heilige Geest. Rob van Zon had de vrijmoedigheid om een lange stille tijd in te lassen tijdens zijn spreekbeurt. Bijna 20 minuten was het muisstil in de zaal waarbij er steeds meer mensen knielden voor God en waarbij ondanks de stilte heel veel gebeurde met de aanwezigen. Uiteindelijk werd de stilte op 2 momenten onderbroken. De eerste keer was er een deelneemster die gedreven door de Geest spontaan begon te spreken in nieuwe tongen. De taal was zo puur en zo hemels, het klonk als oud-Aramees of Hebreeuws. Heel onverwacht was er een andere deelnemer die de vertaling kreeg van de Geest. Het was Jezus die huilde en pleitte bij de troon van God dat de mensen in Hardinxveld de Genade van Hem niet begrepen en niet wilde aannemen in hun leven. Dit terwijl Jezus zoveel van ons houdt en Hij weende over de streek. Ik moet u eerlijk zeggen dat het kippenvel nog over de armen gaat als ik eraan terugdenk. Nooit eerder had ik deze werking van de Geest zo zien functioneren als omschreven in 1 Korinthiërs 14.

De tweede onderbreking kwam door het voorlezen van Openbaringen 12:10-11:

“En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het Koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”

Op het moment van lezen van deze tekst barstte er buiten een gigantische stortbui los. Ik heb dit weekend te veel dingen zien gebeuren om te kunnen zeggen dat dit toeval geweest zou kunnen zijn. Ik heb reeds een paar dagen getwijfeld of ik deze boodschap zou moeten verspreiden via dit nieuwsbericht. De atmosfeer op het moment van gebeuren in de zaal was zo enorm heilig, zo volmaakt en zo puur dat het bijna niet is over te brengen. Ook omdat u mijn emotie hierover niet kunt zien achter de geschreven tekst. Maar toch breng ik deze boodschap omdat ik er rotsvast van overtuigd ben dat dit een woord is voor de gemeente van Jezus Christus: Neem Zijn Genade aan, Hij heeft uw redding behaald en daarna heeft Hij Zijn plaatsvervanger gestuurd om in ons verder te leven! Bouw Zijn Koninkrijk en niet dat van uzelf, maar breng de liefde van Jezus Christus, juist in de gemeente…

Door: Leo van Wijngaarden