Dankbrief van Chinese leiders

Dankbrief van Chinese leiders

Brief uit China
Aan het lichaam van Christus in Nederland

Wij, de vertegenwoordigen van alle Chinese kerken die deelnemen aan de training van Anthon, groeten u.

Veel dank aan de kerken in Nederland. Vanwege de grote liefde van de Christus, stuurden jullie de werkers van het evangelie naar China, en hielpen jullie de Chinese kerken te groeien en gezond te worden in de Heer. U bent invloedrijke mensen met wereldvisie en het goede voorbeeld voor ons. Chinese kerken hebben begaafde apostelen echt nodig. Van deze “vaders” leren we om ons te ontwikkelen en op te groeien in de geest. Zodat we het Koninkrijk van God kunnen bouwen, verloren zielen kunnen winnen, zwakke mensen helpen en de Chinese kerken sterk en verenigd te maken.

Anthon en de andere collega’s waren zeer welkom bij aankomst in Jinan in 2008. Wij respecteren hen en houden van hen met heel ons hart, want we hebben dezelfde genade en roeping in Christus. Ze gebruikten hun leven om “Christus Liefde” aan ons te tonen. Door hun voorbeelden uit de praktijk vinden we onze geestelijke Vader. Hun onderwijs in de training corrigeerden veel fouten in onze theologie. Veel broeders en zusters beleden huilend hun zonden, en zij bekeerden zich onder dankzegging. Ze werden bevrijd en genezen waardoor de vrede en vreugde neerdaalde in hun leven. De tegenwoordigheid van God is altijd volop aanwezig. In Zijn tegenwoordigheid troost, reinigt, herstelt en begiet Hij onze droge zielen. Daarom kunnen we nu nederig zijn en schijnt Zijn licht op ons leven om opnieuw te worden opgebouwd, we belijden zonden aan elkaar en zorgen voor elkaar. Vanwege de situatie in China, we hebben veel connecties in de bediening, maar gebrek aan communicatie vanuit ons hart. God wist van onze behoeften en stuurde Anthon en het team. Hun boodschap brak onze banden. Als leiders zijn we nu in staat om in het openbaar onze zonden te belijden en onze zwakheden te tonen aan de gemeente. We zijn veranderd en veranderen ook anderen. We bewaken onze identiteit, en vechten voor dit zoonschap, en willen leven zoals een echte zoon van God doet. Chinese kerken zijn zo in de war met de boodschap van genade en het wettische. Daardoor zitten nog steeds velen gevangen onder de wet. Door het onderwijs en het gebed van onze docenten, kunnen we ons bevrijden van het wettische en vrij leven vanuit de genade.

We zullen doorgaan met deze training te geven. We hebben echt veel geleerd en werden geïnspireerd. In de opleiding ervaarden we ook sterk dat God met ons was. Moge de Here God jullie kerken en land overvloedig zegenen. Moge uw ziel en lichaam voorspoedig zijn . Bedankt voor de liefde en steunen.

Het lichaam van Christus in Jinan, Shandong