Gerechtvaardigd door het geloof

“Afrekenen met schuld en schaamte”

In voorbereiding op ManArise conferentie 2013 vroeg ik mijzelf af wat mij nu het meest weerhouden heeft om op te staan en te doen wat ik wist dat mijn taak was als man en priester. Daarbij kwam ik uit bij het woord “schaamte”. Als christenen geloven we dat onze zonden vergeven zijn, maar op de een of andere manier blijven we vaak zitten met het schuldgevoel en de schaamte over hetgeen we gedaan hebben. Die schuldgevoelens en de schaamte werken verlammend.

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt.
Rom 8:1 (lees ook 8:30)

Schaamte is de innerlijke ervaring van niet deugen, waardeloos, afgewezen en verworpen zijn. Schuldgevoel is geloven dat men iets slechts heeft gedaan; Schaamte of schande is geloven dat men slecht is. Schande is geloven dat men niet geliefd is omdat men niet lieflijk is. Schande draagt altijd met zich mee het idee dat er niets is waardoor je van dit ziekmakende schoon gewassen kan worden.
Schaamte is zo pijnlijk, zo slopende dat personen duizend strategieën ontwikkelen bewust of onbewust, die gevoelens dood en destructieve gevolgen hebben om de martelingen van de schaamte maar te voorkomen. Schaamte is het ergste dat kan gebeuren, omdat schaamte, in zijn diepste betekenis, met zich het geloof meebrengt dat men niet thuis hoort in de gemeenschap.

Daarom onttrekken mensen zich aan hun gezinsleven, relaties, gemeente en de maatschappij, omdat ze zich aangeklaagd voelen.

 • Schaamte gebonden personen, gelovend dat ze ernstige gebreken hebben, ze niet de moeite waard zijn en er niet bij horen. De negatieve gevolgen hiervan worden zichtbaar in allerlei gebieden van hun leven.
 • De kern van de door schaamte – gebonden persoon is een gebrek aan eigenwaarde . Als men zich niet gerespecteerd, maar buitengesloten voelt dan is het moeilijk voor hen om zichzelf te accepteren en te geloven in hun eigen kunnen.
 • In deze gebroken wereld gebruiken we schaamte en schande door een persoon zo laag mogelijk weg te zetten. Voor iemand die te schande gezet is is er het gevoel dat hij er niets aan kan doen om dingen recht te zetten. Iets vaags en destructief doet zijn ziel ineenkrimpen.
 • De door schaamte gebonden iemand weifelt vaak tussen slachtoffer of dader zijn. Hij reageert pijn en woede af op anderen in zijn omgeving, die veelal zwakker zijn dan henzelf. Voor een andere persoon die minder agressief is zal het leiden tot weer terugvallen in de slachtoffer rol. Zij hebben geleerd om “van een deugd een nood” te maken. Door het spelen van de slachtoffer is er kans op troost, beloningen, sympathie of eigengerechtigheid.
 • Helaas is het maar al te waar dat de schaamte van de ouders de schande van de kinderen wordt, en ga zo maar door.
 • We gebruiken zelfs schaamte om het gedrag van onze kinderen te corrigeren, maar beseffen niet dat we hun zelfbeeld vernietigen.
 1. De schaamte gebonden persoon heeft moeite met intieme relaties.
 2. Hij kent depressie – vast zittend tussen woede en verdriet.
 3. De persoon die geen gevoel van eigenwaarde heeft zal niet weten dat hij het recht heeft respect af te dwingen.
 4. Hij gelooft namelijk niet dat hij respect verdient. Verdriet krijgt daarom geen kans omdat dat zou betekenen dat hij moet geloven dat hij waarde heeft .
 5. Depressie wordt gekenmerkt door vervreemding en geen echte mogelijkheid om dingen weer bij elkaar te brengen.
 6. In het centrum van de depressie is het gevoel van verlies van een gewaardeerde zelf het allergrootste verlies.
 7. Schaamte komt als “liefde” als voorwaarde wordt gesteld . Wat natuurlijk betekent dat de liefde verdient moet worden, nooit een reactie op de persoon om wie hij is.
 8. In een liefdeloze wereld, brengt ” de dingen goed doen ” de enige beloningen die ze proberen te bereiken. Ze leven heel voorzichtig want één misstap kan ervoor zorgen dat ze fragiele greep op dingen verliezen.
 9. De schaamte gebonden persoon klampt zich vast aan zijn imago,
 10. Hij moet zich dus geliefd en gerespecteerd maken. Hij werkt er hard aan en stuitert daardoor tussen hoop en wanhoop. Hij streeft niet naar zelfontplooiing , maar naar het vervullen van zijn (zelf gecreëerd) zelfbeeld.
 11. De schaamte gebonden persoon is/ word gevoelloos en/ of afstandelijk. Het leven is al pijnlijk genoeg waardoor ze leven als in een mist een soort zelf hypnose , waardoor ze in staat zijn ervaring draaglijk te maken. Ze hopen zo min mogelijk pijn te voelen waardoor ze ook geen gepassioneerde persoon zijn of plezier kunnen maken.

Gelukkig hebben we goed nieuws!

“Rechtvaardiging” is een van de meest opwindende waarheden vol met geestelijke kracht Romeinen 8:1. Er is afgerekend met veroordeling. Het is gebeurd in het verleden. Paulus gebruikt hier een tijdsvorm die beschrijft dat wat gedaan is in het verleden eens en voor altijd is gedaan. Jezus heeft er mee afgerekend eens en voor altijd.

De christen hoeft niet verder te blijven zitten met de gevoelens van schuld en schaamte over zijn zonde. Hij kan zich verheugen over het feit ; ‘Het is gedaan, de grote transactie heeft plaatsgevonden. Al mijn schuld is betaald door het offerbloed.’

We zijn niet langer onder de toorn van God.

“Zelfs wanneer je zondigt moet je niet het gevoel hebben dat je weer terug bent onder de toorn van God. De duivel zal zijn uiterste best doen om je te laten denken dat je dat wel bent, maar je moet hem niet geloven. Als we zondigen moeten we niet voelen dat we terug zijn onder de toorn van God , maar dat we een liefhebbende Vader verwondt hebben.”
Dr. Lloyd Jones

Veel christenen voelen zich veroordeeld. “Rechtvaardiging” is een van de meest opwindende waarheden vol met geestelijke kracht. Soms wordt het uitgelegd als “Net alsof ik nooit gezondigd had”. Maar rechtvaardiging gaat veel verder. Het zegt “Net alsof ik altijd volkomen rechtvaardig geleefd heb”.

God kijkt naar ons met vreugde! Hij knuffelt ons met dezelfde genegenheid die hij geeft aan Zijn Zoon Jezus Christus! Dit komt omdat Hij ons “in Christus” ziet. Dit is “Vrijheid”. Dit is “Vrede met God”. Dit is de “onuitsprekelijke vreugde”. We hoeven nooit meer ineen te krimpen, nooit meer bang, nooit meer een slaafse onderdanigheid of verslagenheid te hebben.

Leven als een gerechtvaardigde maakt dat ons leven schittert tot Zijn eer.

“Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.”
Romeinen 4:7-8

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods

Zijn dood rekende af met onze zonde, zijn striemen genas onze wonden, zijn schande neemt onze schande weg.

Ik bid dat je door dit artikel mag gaan opstaan en de man en vrouw zijn die God bedoeld had toen Hij je formeerde in de moederschoot.

Lees ook; Psalm 103:3,12; Romeinen 4:7-8; Hebreeën 4:12 ; 10:17